I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i realizacji zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej http://www.yourlogo.pl

2. Właścicielem strony internetowej działającej pod adresem http://www.yourlogo.pl, jest Armet Arkadiusz Budziński, ul. Puszczy Solskiej 5/19, 01-485 Warszawa, NIP: 522-257-70-91, Regon: 145839010.

3. Adres biura obsługi klienta: ul. Nadarzyńska 28, 05-555 Przypki.

II. Składanie zamówienia.

1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia na stronie internetowej lub wysłać zamówienie e-mailem na adres podany na stronie internetowej.

III. Ceny i metody płatności

1. Ceny podane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

2. Płatność odbywa się przelewem na nr konta podany na fakturze lub osobiście w biurze obsługi gotówką.

IV. Realizacja zamówienia

1. Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy wstępne projekty logo firmy.

2. Projekty wysyłamy w ciągu 2 do 4 dni.

3. Brak limitu projektów logo firmy i ilość poprawek.

4. Po zakończeniu pracy nad projektem logo firmy wysyłamy pliki w wersjach wektorowych i bitmapowych.

V. Reklamacje

1. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: info@znakfirmy.pl lub pisemnie na adres biura obsługi klienta.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu.

VI. Polityka prywatności

1. Strona internetowa www.yourlogo.pl działa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel strony internetowej http://www.yourlogo.pl

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4. Klient wyraża zgodę na przekazanie podanych przez niego danych osobowych podmiotom realizującym płatność oraz przesyłkę zamówienia.

5. Klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie oraz może żądać ich usunięcia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17/05/2014.