FORMULARZ ZAMÓWIENIA LOGO/BRIEF

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pozwoli nam to dostosować koncepcję kreatywną do charakteru projektu i Państwa oczekiwań.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Adres email

Nazwa firmy/marki, imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, strona www.

OPIS FIRMY/MARKI

Prosimy opisać w kilku zdaniach firmę lub projekt?

Jak określiliby Państwo oczekiwany wizerunek i osobowość marki. Jakie powinny być skojarzenia z marką?

Jakie skojarzenia są najbardziej niepożądane?

Pożądana kolorystyka

Informacje dodatkowe

Plik/Zdjęcie/Pomoc